IZVAJANJE ZAČASNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V POVEZAVI S ŠIRJENJEM OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2

Spoštovani,

v p e t e k , 2 0 . 8 . 2 0 2 1 , s t a  b i l a  v  U r a d n e m l i s t u , š t . 1 3 0 / 2 1 (https://www.uradnilist.

si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf ), objavljena:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in
  • Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

V skladu s tem morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Pogoja PCT pa po Odloku o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, dne 23. 8. 2020, ni treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), določa tudi obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje.

Izjeme:

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,

2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,

3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju

neposrednega dela z otroki,

4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,

6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter

8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

Ravnateljica

Eneja Rožanec

Dostopnost