Nacionalno preverjanje znanja 2021

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi želimo:

  • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
  • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
  • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

 

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila o načinu in trajanju NPZ-ja kakor za druge učence.

Predmeti in opravljanje NPZ-ja V 6. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine
  • matematike in
  • tujega jezika (angleščine ali nemščine).

 

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine ali madžarščine,
  • matematike in
  • tretjega predmeta.

Preverjanja se učenci udeležijo na dan, določen v Podrobnejših navodilih o šolskem koledarju

Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov. Preverjali bomo znanje v torek, 4. maja, v četrtek, 6. maja in v ponedeljek, 10. maja. V istem dnevu lahko učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. Opravljanje NPZ-ja se prične ob 8.30 in zaključi ob 9.30.

Preizkusi znanja bodo po pisanju, v skladu s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja, objavljeni na spletnih straneh eRica (http://eric.ric.si) in eRica za učitelje (http://ucitelji.ric.si). Dodatna navodila dobijo učenci v šoli.

 

 

Marezige, april 2021                                                                                   Ravnatelj,

mag. Matej Kos

Dostopnost