Dnevi dejavnosti

  1. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI PRVI ŠOLSKI DAN – SPREJEM PRVOŠOLCEV 1. 9. 2021

Mateja Barbarič

 

 

 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA oktober/november 2021
DAN KULTURE februar 2022
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022
NARAVOSLOVNI DNEVI NARAVNI REZERVAT STRUNJAN junij 2022
RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA OKOLJA maj/junij 2022
SKRB ZA ZDRAVJE IN KAKO RAVNATI, KO ME OGOVORI TUJEC maj/junij 2022
TEHNIŠKI DNEVI UREJANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN UČILNICE september
SISTEMATSKI PREGLED S CEPLJENJEM v skladu z urnikom ZD Koper
NEGA USTNE VOTLINE IN ZOB v skladu z urnikom ZD Koper
ŠPORTNI DNEVI JESENSKI POHOD september
SPOMLADANSKI POHOD april
ATLETIKA april
TENIS maj
ČOFOTANJE IN IGRE NA PLAŽI junij

 

2. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV junij 2022

 

 

Silvija Kozlovič

 

 

 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA oktober/november 2021
DAN KULTURE februar 2022
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022
NARAVOSLOVNI DNEVI UČNA POT ŠKOCJAN junij 2022
OD ZRNA DO KRUHA marec 2022
SKRB ZA ZDRAVJE januar – april 2022
TEHNIŠKI DNEVI UREJANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN UČILNICE september 2021
PROMET oktober 2021
IZDELOVANJE IZDELOV ZA BAZAR november 2021
ŠPORTNI DNEVI JESENSKI POHOD september
SPOMLADANSKI POHOD april
ATLETIKA april
TENIS maj
ČOFOTANJE IN IGRE NA PLAŽI junij

 

3. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV junij 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karmen Toškan

PRVI ŠOLSKI DAN – SPREJEM PRVOŠOLCEV 1. 9. 2021
GLEDALIŠKA PREDSTAVA oktober/november 2021
DAN KULTURE februar 2022
NARAVOSLOVNI DNEVI UČNA POT ŠKOCJAN junij 2022
MLAKA marec 2022
SISTEMATSKI PREGLED IN ZDRAVSTVENA VZGOJA v skladu z urnikom ZD Koper
TEHNIŠKI DNEVI UREJANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN UČILNICE september
IZDELOVANJE IZDELOV ZA BAZAR november 2021
PROMET maj 2022
ŠPORTNI DNEVI JESENSKI POHOD september
SPOMLADANSKI POHOD april
ATLETIKA april
TENIS maj
ČOFOTANJE IN IGRE NA PLAŽI junij

V okviru pouka športa se bo izvedel tudi 20 – urni plavalni tečaj.

 

4. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI PRAZNUJEMO RAZLIČNE PRAZNIKE december 2021 – junij 2022

 

 

 

 

Darja Frančeškin,

Nataša Gostiša

 

KINO PREDSTAVA IN GLEDALIŠKA PREDSTAVA december 2021 in februar 2022
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022
NARAVOSLOVNI DNEVI KRAJINSKI PARK RAKOV ŠKOCJAN* maj 2022
ZDRAVA PREHRANA november 2022
OGLED VODARNE IN IZVIRA RIŽANE maj 2022
TEHNIŠKI DNEVI TEHNIŠKI IZDELEK 1 december 2021
TEHNIŠKI IZDELEK 2 marec 2022
IZDELAVA IZDELKOV ZA DAN ODPRTIH VRAT april 2022
DELAVNICA ŠIRJENJE ZNANJA O PRVI POMOČI september 2021
ŠPORTNI DNEVI JESENSKI POHOD september 2021
POHOD oktober 2021
ŠTAFETNE IGRE /DRSANJE januar 2022
ATLETIKA april 2022
PLAVANJE junij 2022

*izvajalec CŠOD

V okviru pouka športa se bo izvedel tudi 20 – urni plavalni tečaj.

 

5. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI PRAZNUJEMO RAZLIČNE PRAZNIKE december 2021 – junij 2022

 

 

 

 

 

KINO PREDSTAVA IN GLEDALIŠKA PREDSTAVA december 2021 in februar 2022
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022
NARAVOSLOVNI DNEVI STVARI SE ZANIMIVO GIBLJEJO junij 2022
NARAVOSLOVNI POSKUSI maj 2022
OGLED VODARNE IN IZVIRA RIŽANE maj 2022
TEHNIŠKI DNEVI HLADILNA TORBA april/maj 2022
ZMAJ IN LETALO junij 2022
BAROMETER IN BRIZGALKA januar 2022
TEHNIČNI IZDELEK februar/marec 2022
ŠPORTNI DNEVI NA KOLO ZA ZDRAVO TELO september 2021
ALPSKO SMUČANJE/POHOD februar 2022
POHOD marec 2022
ATLETIKA april 2022
VODNE AKTIVNOSTI junij 2022

 

6. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI ANTONIJEV ROV, BOLNICA FRANJA april/maj 2022 Petra Trošt
DAN KULTURE oktober, december 2021 Viktorija Pecelj
DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV junij 2022

Valentina Bradaš Turk,

Brigita Strle

NARAVOSLOVNI DNEVI ARBORETUM VOLČJI POTOK** april 2022

Valentina Bradaš Turk,

Brigita Strle

FIS PRAVILA januar/februar 2022
TRAVNIK maj 2022 Tamara Čelhar
TEHNIŠKI DNEVI LIKOVNI IZDELEK* januar/februar 2022

Valentina Bradaš Turk,

Brigita Strle

TEHNIČNI IZDELEK* januar/februar 2022
GEOGRAFSKA EKSKURZIJA april/maj 2022 Ana Borota Šraj
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022

Valentina Bradaš Turk,

Brigita Strle

ŠPORTNI DNEVI EVROPSKI DAN ŠPORTA september 2021

 

 

Brigita Strle

POHOD* januar/februar 2022
POHOD* januar/februar 2022
ATLETIKA april 2022
VODNE AKTIVNOSTI junij 2022

*ŠOLA V NARAVI

**izvajalec CŠOD

7. razred

 

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI ANTIČNA IN SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA maj/junij 2022 Petra Trošt
DAN KULTURE oktober 2021 Viktorija Pecelj
DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV junij 2022 Tatjana Dominić Radivojević
NARAVOSLOVNI DNEVI ARBORETUM VOLČJI POTOK** april 2022 Tatjana Dominić Radivojević
NARAVOSLOVNE VSEBINE*

november/

december 2021

Tatjana Dominić Radivojević
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022
TEHNIŠKI DNEVI ROBOTIKA*

november/

december 2021

Tatjana Dominić Radivojević
EKO ŠOLA*

november/

december 2021

Tatjana Dominić Radivojević
LUKA KOPER** december 2021 Ana Borota Šraj
MATEMATIČNE VSEBINE april 2022 Lisan Vežnaver Hrvatin
ŠPORTNI DNEVI EVROPSKI DAN ŠPORTA september 2021 Brigita Strle
POHOD*

november/

december 2021

 

Tatjana Dominić Radivojević

POHOD*

november/

december 2021

ATLETIKA april 2022 Brigita Strle
VODNE AKTIVNOST junij 2022

*ŠOLA V NARAVI (izvajalec CŠOD)

**izvajalec CŠOD

 

8. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI KULTURNA DEDIŠČINA KOROŠKE* december 2021

Nely Kozlan.

Lisan Vežnaver Hrvatin

DAN KULTURE oktober 2021 Pecelj Viktorija
DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV junij 2022

Nely Kozlan.

Lisan Vežnaver Hrvatin

NARAVOSLOVNI DNEVI PRVA POMOČ* december 2021

Nely Kozlan.

Lisan Vežnaver Hrvatin

VONJI IN OKUSI maj 2022

Tamara Čelhar

 

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022

Nely Kozlan.

Lisan Vežnaver Hrvatin

TEHNIŠKI DNEVI

PRVA POMOČ*

 

 

december 2021

Nely Kozlan.

Lisan Vežnaver Hrvatin

REKA SEDMIH IMEN** maj 2022

Nely Kozlan.

Lisan Vežnaver Hrvatin

ANTIČNO IN SREDNJEVEŠKO CELJE september 2021 Petra Trošt
LIKOVNA USTVARJALNICA december 2021 Nadja Janko
ŠPORTNI DNEVI EVROPSKI DAN ŠPORTA september 2021 Brigita Strle
POHOD* december 2021

Nely Kozlan.

Lisan Vežnaver Hrvatin

PRVA POMOČ* december 2021
ATLETIKA april 2022 Brigita Strle
VODNE AKTIVNOST junij 2022

*ŠOLA V NARAVI (izvajalec CŠOD)

**izvajalec CŠOD

 

9. razred

VSEBINA ČAS ODGOVORNA OSEBA
KULTURNI DNEVI KOBARID, VRSNO oktober 2022 Petra Trošt
DAN KULTURE oktober 2021 Viktorija Pecelj
DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV junij 2022 Tamara Čelhar
NARAVOSLOVNI DNEVI EKO ŠOLA*

november/

december 2021

Tamara Čelhar

 

BIOTEHNOLOGIJA maj 2022

Tamara Čelhar

 

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU april 2022

Tamara Čelhar

 

TEHNIŠKI DNEVI LIKOVNI IZDELEK*

november/

december 2021

 

Tamara Čelhar

ROBOTIKA*

november/

december 2021

JAMA DIMNICE** december 2022 Ana Borota Šraj
PRIPRAVA SREČELOVA IN PREDAJA KLJUČA

december 2021

junij 2022

Tamara Čelhar
ŠPORTNI DNEVI EVROPSKI DAN ŠPORTA september 2022 Brigita Strle
POHOD*

november/

december 2021

Tamara Čelhar
POHOD*

november/

december 2021

ATLETIKA april 2022 Brigita Strle
ŠPORTNE IGRE junij 2022 Tamara Čelhar

*ŠOLA V NARAVI (izvajalec CŠOD)

*izvajalec CŠOD

 

V primeru, da bo pouk potekal na daljavo, bomo temu prilagajali tudi dneve dejavnosti s spremembo vsebine.

Dostopnost