Tekmovanja

 

Šola bo v šolskem letu 2021/2022 sodelovala na naslednjih tekmovanjih:

TEKMOVANJE RAZRED ODGOVORNA OSEBA
Tekmovanja v znanju naravoslovja Kresnička 1.-3. razred Nataša Gostiša
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje – Mehurčki 1.-3. razred Silvija Kozlovič
Angleška bralna značka 1.-5. razred Maja Pucer
Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje 1.-9. razred Suzana Lisjak, učitelji MAT
Športna tekmovanja 1.-9. razred Brigita Strle
Srečanje društev Mladi gasilec 3.-9. razred Valter Janko
Tekmovanje v znanju logike 3.-9. razred Karmen Toškan, Suzana Lisjak
Rdeči križ in mladi prostovoljci 4. razred Darja Frančeškin
Italijanska bralna značka 4.-8. razred Tamara T. Ljutić
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 4.-9. razred Valentina Turk Bradaš, učitelji SLO
Oljka, ali te poznam? 5. razred Damijan Pobega
Računalniško tekmovanje BOBER 4.-6. razred Lisan Vežnaver Hrvatin
Ekokviz 6.-8. razred Tamara Čelhar
Zlata kuhalnica 6.-8. razred Tatjana Dominić Radivojević
Angleška bralna značka 6.-9. razred Nely Kozlan
Tekmovanje robotika 6.-9. razred Valter Janko, Lisan Vežnaver Hrvatin
Tekmovanje iz geografije 7.-9. razred Ana Borota Šraj
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 8.-9. razred Tatjana Dominić Radivojević
Tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje 8.-9. razred Tamara Čelhar
Tekmovanje iz zgodovine 8.-9. razred Petra Trošt
Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanovo priznanje 8.-9. razred Suzana Lisjak
Tekmovanje iz znanja angleščine 8. razred Nely Kozlan
Tekmovanje iz znanja angleščine 9. razred Nely Kozlan
Tekmovanje iz znanja angleščine 1.-6. razred Maja Pucer
Naj učenec 1.- 4. razred Darja Frančeškin
Modro pero 9. razred Tamara Čelhar

 

Šola se bo vključila v vsa tekmovanja, na katera se bodo učenci prijavili in bodo ustrezno pripravljeni.

Dostopnost