Učna gradiva za šolsko leto 2021/22

Spoštovani starši in učenci!

V priponkah se nahajajo učna gradiva za prihajajoče šolsko leto 2021/22. Učna gradiva 1., 2. in 3. razreda bo nabavila šola, saj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za nakup učbenikov ter drugih učnih gradiv.

Učencem od 4. do 9. razreda šola omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbeniki so namenjeni več generacijam, zato učenci vanje ne pišejo in z njimi skrbno ravnajo. Ob izteku šolskega leta morajo učenci šoli vrniti urejene učbenike. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali starši učencev plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

 

Vključitev učencev v učbeniški sklad velja do 9. razreda oziroma do preklica, ki ga starši pisno sporočijo šoli najkasneje do konca junija tekočega leta (obrazec IZJAVA o odstopitvi od US).

 

Starši, ki potrebujete pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, se lahko obrnete na svetovalno delavko Jasmino Škvarč (tel. 041 784 608) ali na Center za socialno delo Koper. Vloge bodo na CSD Koper sprejemali do 15. julija tekočega leta. Upravičenci do občinske denarne pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Pomoč ponujajo tudi na Rdečem križu in Karitasu.

Lepo pozdravljeni.

Valentina Bradaš Turk

Vesna Bidoli

Upravljavki učbeniškega sklada

 

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 1. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 2. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 3. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 4. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 5. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 6. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 7. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 8. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 9. RAZRED

 

 

 

Dostopnost