Mreža šolski pes – Tačke pomagačke

MREŽA ŠOLSKI PES

https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/

Koordinatorica projekta: Vesna Bidoli

Na OŠ Ivana Babiča Jagra se v šolskem letu 2019/20 vključujemo v projekt Mreža Šolski pes. Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev društva Tačke pomagačke, ki so tudi vodniki terapevtskih psov, je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda  RS za šolstvo ustanovila Mrežo Šolski pes. Združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano. Zasnovano je tudi v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja. (povzeto po spletni strani Mreža Šolski pes)

Že v šolskem letu 2018/19 smo na naši šoli izvajali projekt Pes v šoli. Sodelovali smo s terapevtskimi pari (pes, vodnik) društva Tačke Pomagačke. Izvedli smo številne zanimive dejavnosti v družbi psov in njihovih vodnikov (Branje s Tačkami, Noč knjige, Noč z Andersenom, obisk prvošolcev, …).  Sodelujemo z:

Cilji, ki jih želimo doseči s prisotnostjo in delovanjem šolskega psa, pa so:

  • razvijati spodbudno učno okolje,
  • privzgajati splošno veljavne vrednote,
  • dosegati načrtovane cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu.

(povzeto po spletni strani Mreža Šolski pes)

 

 

Vesna Bidoli, knjižničarka in učiteljica

Dostopnost