Zaposleni

VODSTVO ŠOLE Ravnateljica: Eneja Rožanec
Poslovni sekretarki: Tanja Miklavec, Milena Piciga
Računovodska in administrativna dela: Simona Prelovšek, MAR-NI d.o.o.
Svetovalna delavka: Jasmina Škvarč 

 

 

 

UČITELJI Mateja Barbarič razredničarka 1. a razreda
DDP 1. a
Vesna Bidoli knjižničarka                                           OPB 4. a

Ana Borota Šraj

 

namestnica razred.  9. a                     GEO 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8.b in 9. a       DKE 7. a, 8. a in 8. b                             OPB 2. a
Valentina Bradaš Turk                                           razredničarka 6.b razreda                        SLO 6. a, 6. b in 7. a
DDPslj  6. in 7. razred                             OPB 4. b
Tamara Čelhar razredničarka 9. a razreda                  NAR 6. a in 6. b                                BIO 8. a in 8. b                                  BIO 9. a
Tatjana Dominić Radivojević razredničarka 7. a razreda                  KEM 8. a, 8. b in 9. a
GOS 6. a fantje
NAR 7. a                                         NPH
Darja Frančeškin razredničarka 4. a razreda
DDP 4. a
Nataša Gostiša razredničarka 4. b razreda
DDP 4. b
Irena Gržinič pomočnica vzgojiteljice
Valter Janko namestnik razrednika 8. b                   TIT 6. a, 7. a, 7. b in 8. a
OGK, OGL in OGU
Nadja Janko LUM 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8. b in  9. a
LS1, LS2, LS3
Nely Kozlan razredničarka 8. a razreda
TJA 7. a, 8. a, 8. b in 9. a
DDPtja 7. r do 9. r
Lorijana Kozlovič namestnica razred.  4. b                    OPB 1. a
Silvija Kozlovič razredničarka 2. a razreda
DDP 2. a
Suzana Lisjak namestnica razred.  6. a                     MAT 6. a, 6. b in 9. a
FIZ 8. a, 8. b in 9. a                               DDPmat 6.r in 9.r
Jasmina Švarč Šolska svetovalna služba
namestnica razred.  2.a
Martina Maršič razredničarka 5. b razreda
DDP 5. b
Maja Mihalič pomočnica vzgojiteljice
Viktorija Pecelj namestnica razred.  8. a                        SLJ 8. a, 8. b in 9. a
DDPslj  8. r in 9. r
Petra Pasutto Socialna pedagoginja
namestnica razred.  4.a
Damijan Pobega namestnik razred. 7. a                      GUM 5. a, 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8. b in 9. a
Maja Pucer namestnica razred.  5.a                     N1A 1. a
TJA 2. a, 3. a, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a in 6. b
Brigita Strle razredničarka  6.a                              ŠPO 6. a in 6. b fantje, 7. a, 8. a, 8. b in 9. a
ŠSS
Nevenka Šergon Omahen razredničarka 5. a razreda
DDP 5. a
Katja Tavčar Jermančič namestnica razred.  1. a                     OPB 5. a
druga strokovna delavka v 1. razredu
Tamara Tedesco Ljutić namestnica razred.  5. b                      ITJ 1. a, 2. a, 3. a
II1, II2
N2I
Karmen Toškan razredničarka 3. a razreda
DDP 3. a
Petra Trošt
namestnica razred.  6. b                     ZGO 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8. b in 9. a
OPB
Gregor Vidmar namestnik razrednika 3. a                  ŠPO 5.a, 5. b, 6. b dekleta                      NŠP
OPB 3. a
Lisan Vežnaver Hrvatin razredničarka 8. b razreda
MAT 7. a, 8. a in 8. b                         NRA, MME
DDPmat 7. r in 8. r
Organizatorka IKT
OSTALI Hišnik: Zdravko Bajc, Danijel Urankar
Kuharice in kuharski pomočniki: Doris Kocjančič, Mira Kocjančič, Lidija Sever in Ramiza Čajanović
Čistilke: Zora Marić, Asmira Bašić, Sanja Nikodinović, Ifeta Čajanović in Ramiza Čajanović
Multiplikator POŠ: Gregor Cergol
DELAVCI PREKO JAVNIH DEL
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Center za pravno pomoč d.o.o.

 

Dostopnost