Prireditve

PRIREDITEV VSEBINA ČAS SODELUJOČI ODGOVORNA OSEBA
Sprejem prvošolcev kulturna prireditev 1. 9. 2021 1. razred Mateja Barbarič
Aktivnosti ob tednu otroka gledališka predstava, biblio pedagoške ure, igre… prvi teden v oktobru 1. – 9. razred

razredniki,

vodje aktivov

Proslava ob obletnici ustanovitve mornariškega odreda Koper kulturna prireditev   1. – 9. razred Silvija Kozlovič, Martina Maršič
Komemoracija komemoracija 1. november 2021 1. – 5. razred Silvija Kozlovič, razredniki
Martinovanje kulturni program 11. 11.  2021 1. – 9. razred Damjan Pobega
Novoletni bazar prodaja izdelkov 16. 12. 2021 1. – 9. razred Silvija Kozlovič
Obisk dedka Mraza gledališka predstava december 2021 1. – 5. razred Tamara Tedesco Ljutić
Proslava za dan samostojnosti in enotnosti in novo leto kulturna prireditev 24. 12. 2021 1. – 9. razred Damjan Pobega, Petra Trošt, Viktorija Pecelj
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Proslava, gledališka predstava 4. 2. 2022 1. – 9. razred učitelji PB, Valentina Bradaš Turk
Literarni večer -sklad Ferruccia kulturna prireditev

september 2021,

februar 2022

4. – 9. razred Tamara Tedesco Ljutić
Proslava ob spominu na bitko Komande mesta Koper proslava 8. 2. 2022 5. – 9.razred Martina Maršič
Dan žena (Društvo upokojencev Marezige) sodelovanje na kulturni prireditvi marec 2022 1.- 5. razred Katja Tavčar Jermančič
Občinski praznik sodelovanje na kulturni prireditvi maj 2022 6. – 9. razred Viktorija Pecelj
Praznik refoška stojnica za šolski sklad maj 2022 1. – 9. razred Katja Tavčar Jermančič, Silvija Kozlovič
Valeta zaključna prireditev 15. 6. 2022 9.razred Tamara Čelhar
Praznik Sv. Nazarija sodelovanje na kulturni prireditvi junij 2022 1. – 9. razred Damjan Pobega
Proslava za dan državnosti kulturna prireditev 24. 6. 2022 1. – 9. razred Petra Trošt, Ana Borota Šraj, razredniki
Gledališka predstava v dvorani (Društvo za boljši svet) kulturna prireditev 4. 2. 2022 1. – 4. razred Jasmina Škvarč
Dan jezikov delavnice september 2021 1. – 9. razred Tamara Tedesco Ljutić, Nely Kozlan, Maja Pucer
Prireditev Rdeči križ in mladi prostovoljci

sodelovanje na prireditvi

tekmovanje

maj 2022 4.razred Darja Frančeškin
Pustno rajanje

povorka

 

februar 2022 1.- 5. razred razredniki

Dostopnost