Šolska prehrana

Šolska prehrana je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj otroka, zato na šoli nudimo šolarjem malico, kosilo in popoldansko malico.

Šolska malica je sestavljena tako, da zadosti energetskim in biološkim potrebam otroka v času med zajtrkom in kosilom. Čas namenjen za malico in sprostitev je po drugi šolski uri.

Učenci, ki ne malicajo v šoli, morajo malico prinesti s seboj. Otrokom, ki imajo zaradi kronične bolezni predpisano dieto, nudimo malico prilagojeno predpisani dieti. Prosimo, da se o tem starši posebej pogovorite z vodjo šolske prehrane, ki vam bo zagotovila, da bo otrok dobil ustrezno malico.

Vodja šolske prehrane je Tatjana D. Radivojević.

Kosilo se v šoli začne ob 12.45 in traja do 13.55.

Cene:

malica – 0,80 €, kosilo – 2,80 €, popoldanska malica – 0,75 €.

Šolsko prehrano je potrebno odjaviti najkasneje do 9.00 ure tekočega dne na tel. št.: 05 663 72 55 (šolska kuhinja). Po končani bolezni ali daljši odsotnosti bo učencu zagotovljen obrok, če bodo starši ali učenec sam še isti dan pred začetkom pouka (do 8.00) obvestili kuhinjo, da je prisoten pri pouku.

Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, ŠVN in na katerih sodeluje šola, odjavi šola.

Za vsa vprašanja v zvezi s sobvencioniranjem šolske prehrane vam je na voljo šolska svetovalna delavka Jasmina Škvarč, za vsa vprašanja v zvezi s šolsko prehrano, jedilniki, organizacijo pa vodja prehrane Tatjana Dominić-Radivojević.

Malico, ki jo učenec ne poje v šoli, odnese domov.

Dostopnost