Svetovalna služba

STARŠI IN UČENCI!

Se vam je že kdaj zgodilo, da sami niste kos učenju?

Ste kdaj prišli v spor s sošolci ali učitelji?

Imate težave doma ali sami s seboj?

Na vsa takšna in podobna vprašanja vam lahko pomaga odgovoriti naša šolska svetovalna služba, ki jo vodi Jasmina Škvarč (po strokovni izobrazbi – univ. dipl. pedagoginja).

Svetovalna služba spozna otroka ob obisku v našem vrtcu in ob vpisu v šolo.

S soglasjem staršev zbira podatke in spremlja otrokovo vključevanje v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu.

Spremlja delo učencev v oddelkih in priskoči na pomoč ob različnih vzgojnih in učnih težavah. Velik poudarek daje uspešnim in učinkovitim metodam učenja in razvijanju učnih navad preko delavnic za učence in starše (v okviru oddelčnih skupnosti ali roditeljskih sestankov).

Za učence 8. in 9. razredov vodi poklicno informiranje in svetovanje ter pomaga pri odločanju za vpis v srednjo šolo.

Posebno skrb posveča otrokom s posebnimi potrebami. V okviru strokovne skupine in ob sodelovanju s starši pripravijo ustrezne individualne programe. Ob posvetu z učitelji in ravnateljem razporeja ure individualne in skupinske pomoči. Pri delu pomagajo zunanji strokovni sodelavci iz Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan (defektolog) in iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož (logoped).

Vodi delo z nadarjenimi učenci v drugi in tretji triadi. Spremlja njihov napredek. Skupaj z učitelji in starši išče različne načine kako razvijati otrokov potencial.

Vodi interesno dejavnost Igrive delavnice za učence od 2. do 4.razreda. Tu se veliko pogovarjajo ob različnih temah (družina, prijateljstvo, ljubezen, …) in se igrajo različne družabne igre – ob lepem vremenu na šolskem igrišču, sicer pa v razredu. Vzporedno s tem urijo socialne veščine strpnosti, prilagajanja, poslušanja, izražanja svojega mnenja… Na ta način krepijo tudi svojo samopodobo.

Priskoči na pomoč družinam v socialni stiski z urejanjem subvencionirane prehrane v šoli. Spodbuja socialno ogrožene družine k udeležbi ugodnih počitnic; nudi pomoč preko zunanjih inštitucij pri nakupu šolskih potrebščin.

Organizira in občasno tudi izvaja predavanja in delavnice za starše, glede na njihove pobude in želje.

Redno sodeluje z zunanjimi inštitucijami: CUEV Strunjan, CKSG Portorož, Center za socialno delo Koper, Svetovalni center Koper, Društvo prijateljev mladine Koper, Škofijska in župnijska Karitas Koper, Pedopsihiatrični dispanzer Lucija, itd.

Pedagoginja je tudi mentorica Sveta učencev šole in šolskega parlamenta. Skupaj s predstavniki šole se redno udeležujejo in sodelujejo na občinskem otroškem parlamentu.

Če potrebujete nasvet, pomoč ali samo razgovor, se lahko oglasite pri šolski svetovalni službi (tel.št.: 041 784 608, jasmina.skvarc@osmarezige.si).

Uradne ure:

SREDA, 7.30 do 14.00

Na voljo vam je tudi med rednimi govorilnimi urami predmetne stopnje.

Dostopnost