Ostali projekti

POPESTRIMO ŠOLO 2017 – 2021 (Petra Grmovšek) – Evropski strukturni skladi

ERASMUS+ (Tamara Čelhar) – Evropski strukturni skladi

KULTURNA DEDIŠČINA

LITERARNI VEČERI:

– PIONIRJI SLOVENSKE ISTRE (z OŠ Prade in Gračišče),

– 80-letnica TONETA TOMŠIČA (z OŠ Ankaran in Gračišče)

NAJ UČENEC (od 1. do 5. razreda)

ZLATO PERO (razrednik 9. razreda)

BRALNA ZNAČKA (od 1. do 3. razreda; razredniki, Viktorija Pecelj, koordinatorica Valentina Turk Bradaš )

EKO BRALNA ZNAČKA (od 1. do 3. razreda; razredniki)

ZLATI SONČEK (1., 2. in 3. razred)

NOČ Z ANDERSENOM (od 1. do 3. razreda)

NOČ KNJIGE (od 6. do 9. razreda)

MARTIN KRPAN, Brigita Strle (4., 5. in 6. razred)

ČISTI ZOBJE (od 1. do 5. razreda)

RDEČI KRIŽ, Darja Frančeškin (od 1. do 9. razreda)

PODARI ZVEZEK, Jasmina Škvarč (od 1. do 9. razreda)

ZBIRANJE TONERJEV

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA

 

Projekti z zunanjimi izvajalci:

MLADI RAZISKOVALEC (Ana Borota Šraj)

ZDRAVSTVENA VZGOJA, Tatjana Bočaj

POMOČ MLADIM PRI VSTOPU NA TRG DELA –  ZAVOD PAPILOT

Mladinske delavnice za 8. in 9.r v sodelovanju s CSD Koper (Jasmina Škvarč)

Zavod 7: Neodvisen.si – IZZIVALNE ULICE (od 1. do 9. razreda) in PREDAVANJE ZA STARŠE

SHEMA SLOVENSKEGA SADJA IN MLEKA – Ministrstvo za kmetijstvo

SKLAD FERRUCIA JAKOMINA

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti ter udeležbo na proslavah in prireditvah v Mestni občini Koper.

Dostopnost