Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezne izbirne predmete si učenec izbere, če želi.

V šolskem letu 2021/2022 bo šola izvajala naslednje neobvezne izbirne predmete:

 

 

RAZRED NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠTEVILO UR TEDENSKO IZVAJALEC
1. razred ANGLEŠČINA 2 Maja Pucer
4. razred

ITALIJANŠČINA

ŠPORT

RAČUNALNIŠTVO

2

1

1

Tamara Tedesco Ljutić

Gregor Vidmar

Lisan Vežnaver Hrvatin

5. razred

ITALIJANŠČINA

ŠPORT

RAČUNALNIŠTVO

2

1

1

Tamara Tedesco Ljutić

Gregor Vidmar

Lisan Vežnaver Hrvatin

6. razred

ITALIJANŠČINA

ŠPORT

RAČUNALNIŠTVO

2

1

1

Tamara Tedesco Ljutić

Gregor Vidmar

Lisan Vežnaver Hrvatin

 

Odločitev otroka za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta je prostovoljna. Če pa se bo otrok odločil za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, bo obiskovanje pouka tega predmeta postalo obvezno. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v redovalnico.

 

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

 

 

Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2021/2022

 

Dostopnost