Interesne dejavnosti

Učenci se prostovoljno  vključijo v interesne dejavnosti :

 

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED MENTOR/ICA URNIK
1. Pevske urice 1.-2. r Silvija Kozlovič ČETRTEK, PREDURA
2. Ljudski plesi 1.-4. r Katja Tavčar Jermančič TOREK, 13.35 – 14.20
3. Šahovski krožek 1.-9. r Damijan Pobega PONEDELJEK, 6. URA
4. Planinski krožek 1.-9. r Tamra Čelhar
5. Športne delavnice 3. r Gregor Vidmar PETEK, 6. URA
8. Matematično-jezikovni krožek 3. r Karmen Toškan PONEDELJEK, 6. URA
9. Računalniški krožek 3. r Lisan Vežnaver Hrvatin TOREK, 7. URA
10. Otroški pevski zbor 3.-4. r Damijan Pobega TOREK, 7. URA
11. Modelarski krožek 4.-6. r Valter Janko PETEK, PREDURA
12. Gasilski krožek 4.-9. r Valter Janko PETEK, 7. URA
13. Kolesarski krožek 4. a Darja Frančeškin PETEK, PREDURA
14. Kolesarski krožek 4. b Nataša Gostiša ČETRTEK, PREDURA
15. Geochaching 6.-9. r Ana Borota Šraj ČETRTEK, PREDURA
16. Oljkarski krožek 5. r Damijan Pobega
17. Gledališki krožek 5.-7. r Nevenka Šergon Omahen
18. Čebelarksi krožek 3.-6. r Jaka Rožac TOREK, 7. in 8. URA
19. Mladinski pevski zbor 5.-6. r Damijan Pobega TOREK, 6. URA
20. Mladinski pevski zbor 6. B-7. r Damijan Pobega SREDA, 7. URA
21. Mladinski pevski zbor 8.-9. r Damijan Pobega PONEDELJEK, 7. URA
22. Pravljične urice 1. r Mateja Barbarič PONEDELJEK, 6. URA
24. Tehnična pismenost 6.-9. r Valter Janko ČETRTEK, PREDURA
25. Španski jezik skozi igro 4.-6. r Tamara Tedesco Ljutić SREDA, 7. URA
29. Likovni krožek 6.-9. r Nadja Janko
30. Razvijanje pozitivnega samovrednotenja 8. r Martina Maršič ČETRTEK, PREDURA
26. Bralna značka 1.-9. r razredniki, Vesna Bidoli, Valentina Bradaš Turk, Nely Kozlan
27. Eko bralna značka 1.-5. r razredniki
28. Noč knjige 6.-9. r Vesna Bidoli, razredniki
28. Noč z Andersenom 2.-5. r Vesna Bidoli, razredniki
28. Beremo s tačkami 1.-9. r Vesna Bidoli

 

Zunanji izvajalci: 

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED MENTOR/ICA
1. Rokomet – dečki
2. Rokomet – deklice
3. Nogomet – dečki
4. Nogomet – deklice
5. Atletika Atletska šola, Radmila Šavron

 

Dostopnost