Učbeniški sklad

Učbeniški sklad subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, šolski sklad pa naš  zavod. Subvencionirani so tudi delovni zvezki za prve razrede.

V učbeniškem skladu hranimo več kot 70 kompletov učbenikov, skupno več kot 1600 učbenikov.

Za potrebe tečajne oblike pouka  italijanščine hranimo skupno 88 učbenikov.

Vesna Bidoli,

knjižničarka in upraviteljica učbeniškega sklada

Dostopnost