Predstavitev

Šolski sklad v naši ustanovi deluje že od leta 2013. V tem času smo pomagali številnim družinam pri financiranju različnih šolskih in vrtčevskih dejavnosti:  plačilo šole v naravi, pomoč pri plačilu vrtca, financiranje prevozov na tekmovanja, ki jih organizira šola, itd.  Iz fonda sklada smo financirali tudi nadstandardne programe, na primer – predavanje zunanjih izvajalcev za starše in učence.

Z novim koledarskim letom 2022 bomo razširili naše področje financiranja na  tri  kategorije:

  1. Področje finančne pomoči socialno šibkim družinam
  2. področje financiranja dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (npr. pomoč učencem šole in otrokom vrtca, ki zastopajo šolo na kulturnih, športnih in drugih prireditvah, tekmovanjih…);
  3. področje financiranja nadstandardne opreme in pripomočkov.

 

Na upravni odbor šolskega sklada se lahko obrnejo tako starši kot zaposleni v naši ustanovi, v kolikor želijo koristiti sredstva iz naštetih področij.

Zelo dobro vemo, da se družine včasih težko odločajo za zaprosilo finančne pomoči iz različnih osebnih razlogov. Morda je v ozadju tudi strah, da  bo okolica posredno seznanjena kdo je dobil pomoč. Tu je strah popolnoma neutemeljen, za kar jamči svetovalna delavka, ki je zavezana k varstvu osebnih podatkov.

Kako koristiti sredstva?

V začetku januarja 2022 bo objavljen razpis na šolski spletni strani za koriščenje sredstev šolskega sklada. Zadeva je zelo preprosta: izpolniti je potrebno obrazec in ga pravočasno oddati/poslati na šolski naslov.

Kakšni so pravila in kriteriji šolskega sklada?

Več o tem si preberite v posebnih prilogah.

 

Upravni odbor šolskega sklada

Dostopnost