Zbirajmo prazne kartuše in tonerje

Ko doma ali v šoli zamenjamo kartušo za tiskalnik, stare ne smemo vreči med navadne odpadke, saj vsebuje nekaj strupenih snovi, hkrati pa tudi nekaj še uporabnih – če jih zbiramo ločeno, jih v posebnem podjetju ponovno predelajo v uporabne kartuše. S tem zmanjšajo količino odpadkov na odlagališčih in manjša je potreba po novih surovinah, kovinah, plastiki za izdelavo novih kartuš.

1x mesečno kartuše in tonerje pride iskati podjetje Bitea, ki se ukvarja z recikliranjem le-teh. Vsakič stehtajo, koliko kartuš se je nabralo. Na koncu šolskega leta pošljejo šolam rezultate – količino zbranih kartuš in nakažejo nekaj malega denarja zanje. Ta denar šola porabi za nakup določenih učnih pripomočkov. Prve tri šole ali vrtci, ki zberejo največ kartuš in tonerjev, so še posebej nagrajeni s tiskalniki.

Več o podjetju Bitea in zbiralni akciji. (http://www.bitea.si/)

Torej staro kartušo prinesi v šolo in jo odvrzi v poseben koš v jedilnici.

Dostopnost