Šola v naravi

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Šola v naravi v šolskem letu 2021/2022:

RAZRED VSEBINA DATUM IZVAJALEC
5. razred
  • alpsko smučanje
31. 1.  – 4. 2. 2022 ŠD Capris
6. razred
  • alpsko smučanje
31. 1.  – 4. 2. 2022 ŠD Capris
7. razred
  • naravoslovne in športne dejavnosti
29. 11. – 3. 12. 2021 CŠOD Vojsko
8. razred
  • naravoslovne in športne dejavnosti
13. – 17. 12. 2021 CŠOD Libeliče
9. razred
  • naravoslovne in športne dejavnosti
29. 11. – 3. 12. 2021 CŠOD Vojsko

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Jasmini Škvarč in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi.
Starši učencev 6., 7., 8. in 9. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.

 

 

Dostopnost