Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda po končanem pouku do 16.05. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Program podaljšanega bivanja:

POUK PODALJŠANO BIVANJE
5. ura 12.00-12.45 11.55-12.45 Kosilo, sprostitvene dejavnosti, interesne dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa.
6.ura 12.50-13.35 12.45-13.35 Kosilo, sprostitvene dejavnosti, interesne dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa.
7.ura 13.55-14.40 13.35-14.25 Samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti.
8.ura 14.45-15.30 14.25-15.15 Ustvarjalno preživljanje časa, popoldanska malica, ID.
15.15-16.05 Sprostitvene dejavnosti, ID.
16.05-16.30 Sprostitvene dejavnosti, ID.

 

DEJAVNOSTI OPIS OPOMBE
SAMOSTOJNO UČENJE Učence se usmerja in navaja na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti in obveznosti. Pridobljeno znanje utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. Samostojno učenje se okvirno pričenja eno uro po kosilu. Glede na to, da pri učencih koncentracija niha, se ga organizira v krajših časovnih enotah z vmesnimi krajšimi premori. Samostojno učenje ne sme trajati več kot 50 minut. Učitelj ga prilagaja glede na potrebe učencev.
SPROSTITVENA DEJAVNOST V tem času se učenci spočijejo in si naberejo novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi. Sprostitvena dejavnost se izvaja neposredno po pouku oz. kosilu in po usmerjenih dejavnostih. Čim več časa  učenci preživijo zunaj.
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA Ta dejavnost je namenjena razvedrilu, sprostitvi in aktivnemu počitku. Učencem se omogoči ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovem interesu, s katerimi razvijajo ustvarjalnost na različnih področjih. Ustvarjalno preživljanje časa sledi sprostitvenim dejavnostim oz. se z njimi prepleta. Učenci med tem časom obiskujejo tudi interesne dejavnosti.
PREHRANA V času OPB sta organizirana kosilo in popoldanska malica. Pri jedi se učenci učijo primerno obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor, spoznavajo pomen higienskih navad in zdrave, uravnotežene prehrane. Učenci prihajajo na kosilu po razporedu, ki upošteva prilagoditve v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2. Popoldansko malico prevzame učitelj in jo ob dogovorjenem času razdeli učencem, ki jo pojedo v učilnici.

 

RAZRED UČITELJ
1. razred LORIJANA KOZLOVIČ
2. razred ANA BOROTA ŠRAJ, TAMARA TEDESCO LJUTIĆ
3. razred GREGOR VIDMAR, PETRA TROŠT
4. razred VESNA BIDOLA, VALENTINA BRADAŠ TURK
5. razred KATJA TAVČAR JERMANČIČ, PETRA PASUTTO

Dostopnost