VPOGLED V NPZ ZA UČENCE IN STARŠE

Spoštovani starši,

v skladu s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli imajo učenec in njegovi starši pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki, v prisotnosti učitelja na šoli. Učenci opravijo vpogled v šoli v času pouka skupaj z učitelji. Za starše, ki to želijo, bo vpogled v ovrednotene preizkuse znanja:

  SLJ MAT TJA GEO
STARŠI 3. RAZRED

7. 6. 2022

3. šolska ura

(obvezna predhodna prijava razredničarki)

 

UČILNICA 3. A

7. 6. 2022

3. šolska ura

(obvezna predhodna prijava razredničarki)

 

UČILNICA 3. A

/ /
STARŠI 6. RAZRED

8. 6. 2022

14.30 – 15.00

 

UČILNICA: VEČNAMENSKA

7. 6. 2022

14.30 – 15.00

 

UČILNICA: MATEMATIKA

8. 6. 2022

13.00 – 13.30

 

UČILNICA: JEZIKOVNA

 /
STARŠI 9. RAZRED

31. 5. 2022 na popoldanskih govorilnih urah

17.00 – 18.30

 

UČILNICA: JEZIKOVNA

31. 5. 2022 na popoldanskih govorilnih urah

17.00 – 18.30

 

UČILNICA: MATEMATIKA

 /

31. 5. 2022 na popoldanskih govorilnih urah

17.00 – 18.30

 

UČILNICA: DRUŽBOSLOVNA

 

Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO:

  • za 9. razred od 30. 5. do 1. 6. 2022,
  • za 6. razred od  6.  6. do 8. 6. 2022.

 

Učenci na vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo preko iste spletne strani.

Dostopnost