RAZPIS ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE IVANA BABIČA JAGRA MAREZIGE

Predstavitev šolskega sklada si lahko preberete v tukaj. 

 

Šolski sklad razpisuje sredstva za naslednje namene:

 

  • Področje finančne pomoči socialno šibkim družinam;
  • področje financiranja dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (npr. pomoč učencem šole in otrokom vrtca, ki zastopajo šolo na kulturnih, športnih in drugih prireditvah, tekmovanjih…);
  • področje financiranja nadstandardne opreme in pripomočkov.

 

Kriterije za koriščenje sredstev si lahko preberete tukaj.

 

Kako se prijavimo na razpis?

Izpolnite vloge za določene namene:

 

  • Vloga za dodelitev finančne pomoči socialno šibkim družinam – tukaj. 

Vlogo oddate/pošljete svetovalni delavki.

 

  • Vloga za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne finacirajo iz javnih sredstev – tukaj. 

Vlogo oddate/pošljete v tajništvo šole oz. na naslov šole s pripisom »za šolski sklad«.

 

  • Vloga za nakup nadstandardne opreme oz. pripomočkov – tukaj.

Vlogo oddate/pošljete v tajništvo šole oz. na naslov šole s pripisom »za šolski sklad«.

 

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 20. 6. 2022.

 

Kdo odloča o odobritvi sredstev?

Odloča upravni odbor šolskega sklada v skladu s pravili in kriteriji šolskega sklada.

 

 

Predsednica UO šolskega sklada:

Nataša Udovič

 

 

Dostopnost